Hvad matcher jeres behov?

2be35519-7a0c-43f6-81c5-43b413f3b5ceFør jeg kommer og tegner for jer, taler vi om, hvilken funktion det visuelle referat skal tjene – på dagen og efterfølgende.

Er tegningens vigtigste funktion at skabe liv og dokumentere det mylder af budskaber og pointer, der finder sted på dagen, og som vokser mens deltagerne kigger på?

Her har tegningen karakter af en mindmap, der gengiver de små karakteristiske udsagn, indtryk og billeder fra dagen og bliver efterfølgende et visuelt minde.

Eller er tegningens vigtigste funktion en del af en arbejdsproces. Det kan typisk være i en mindre arbejdsgruppe, hvor jeg som visuel referent er i tæt dialog med jer, om hvad der skal med på tegningen og hvordan indholdet skal struktureres for at vække genkendelighed i jeres organisation.

Her er vi på jagt efter det store billede – det der giver et overblik over jeres arbejde og skaber engagement og fælles fodslag i den videre proces.

 

ANALOG ELLER DIGITALT?

Et analogt visuelt referat tegnes på et stort stykke papir hængt op på væggen. Fordelen er her, at deltagerne kan se tegningen udvikle sig under konferencen fra det hvide papir til en stor tegnet fortælling over dagens pointer og budskaber. Tegningen kan besøges af deltagerne i pauser og ved dagens slutning. Og der er altid en fascination i at se tegningen skride frem.

Et digitalt visuelt referat tegnes på en Ipad, der kan tilsluttes en storskærm, der placeres i rummet, så alle kan følge med. Her kan der zoomes ind på detaljer. I pauser kan man lade det store billede stå på skærmen. Fordelen er her, at man lettere kan se de små detaljer i tegningen udfolde sig og tegningen kan sendes til deltagerne med det samme. Ulempen kan være at tegningen er mindre synlig i konferencerummet.

Det digitale referat kan også anvendes til virtuelle møder og konferencer og være med til at skabe overblik og struktur.

 

BRUG AF TEGNING UNDER JERES KONFERENCE, SEMINAR ELLER MØDE

Ud over det visuelle referat kan jeg også hjælpe jer med at tegne programmer og workshopskabeloner, der kan skabe overblik over dagens indhold, lokaliteter og de opgaver, som I vil inddrage jeres deltagere i, og kan skabe et indbydende og inkluderende visuelt indtryk på dagen.

 

TEGNINGEN LEVER VIDERE EFTER JERES EVENT

Jeg sørger altid for at jeres tegning bliver skannet i et højt opløseligt format, så I både har den store tegning men også får den i digitalt format, der kan sendes ud til konferencedeltagere eller bearbejdes i f.eks. tryksager eller anvendes på jeres hjemmeside som illustrationer af budskaber.

Hvis I ønsker enkelte elementer trukket ud og rentegnet gør jeg også det.

 

Ring til mig på tlf. 60462019 eller send mig en mail her og så taler vi om, hvilke løsninger, der passer bedst til jeres event.

 

75d5d157-1741-4f0f-8894-93cef0f8805f