untitled_artwork-2

EN TEGNING, DER BRINGER DIT BUDSKAB UD I VERDEN

Et visuelt referat er en stor tegning, jeg tegner live f.eks. under et møde, en konference eller en workshop. Formålet er at fange de vigtigste pointer og hovedbudskaber i ord og streg og præsentere dem på en sjov, inspirerende og huskværdig måde. , Efterfølgende kan tegningen hænges på væggen i jeres organisation eller sendes ud som et referat til deltagerne.

Min rolle som visuel referent er at lytte, sortere informationer og strukturere dem, og dermed give jer et godt overblik over dagens budskaber og som i bagefter kan bruge i jeres arbejde.

 

ET VISUELT REFERAT KAN TJENE FLERE FUNKTIONER

Før jeg kommer og tegner for jer, taler vi om, hvilken funktion det visuelle referat skal tjene – på dagen og efterfølgende.

Er tegningens vigtigste funktion at skabe liv og dokumentere det mylder af budskaber og pointer, der finder sted på dagen, og som vokser mens deltagerne kigger på? Her har tegningen karakter af en mindmap, der gengiver de små karakteristiske udsagn, indtryk og billeder fra dagen og bliver efterfølgende et visuelt minde.

Eller er tegningens vigtigste funktion en del af en arbejdsproces. Det kan typisk være i en mindre arbejdsgruppe, hvor jeg som visuel referent er i tæt dialog med jer, om hvad der skal med på tegningen og hvordan indholdet skal struktureres for at vække genkendelighed i jeres organisation.,  Her er vi på jagt efter det store billede – det der giver et overblik over jeres arbejde og skaber engagement og fælles fodslag i den videre proces.

 

MIN STIL

Min streg er levende med mange sjove små detaljer og et tvist af humor. OG jeg sætter en stor ære i, at alle føler, at de er blevet repræsenteret med anerkendelse og respekt!

 

Efterskolernes Lederkonference 2015. Interaktivt referat, hvor deltagerne kunne skrive egne refleksioner ind.

Læs mere »

Efterskolernes Lederkonference 2015. Interaktivt referat, hvor deltagerne kunne skrive egne refleksioner ind.

Efterskolernes Lederkonference 2015. Interaktivt referat, hvor deltagerne kunne skrive egne refleksioner ind.

Læs mere »

Efterskolernes Lederkonference 2015. Interaktivt referat, hvor deltagerne kunne skrive egne refleksioner ind.

billede

Læs mere »

Visionsseminar for almennyttigt boligselskab, for Kuben 2015.

 

nyeveje

Læs mere »

Visuelt referat for partnerskabet Nye Veje til trivsel og bevægelse. For Forebyggelsescenter Nørrebro, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,  Københavns kommune, 2016

nyevejerød

Læs mere »

Visuelt referat for partnerskabet Nye Veje til trivsel og bevægelse. For Forebyggelsescenter Nørrebro, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,  Københavns kommune, 2016

visuelreferat

Læs mere »

Visuelt referat for Det Kriminalpræventive Råd, Forebyggelse af ungdomskriminalitet, 2015.