untitled_artwork-2-kopi-2EN TEGNING HUSKER VI

Vi har alle sammen siddet til møder og konferencer og er blevet trukket igennem adskillige PowerPoints – ofte lidt for lange. Vi kan sjældent huske halvdelen af de slides, vi er blevet præsenteret for. En visuel præsentation er et godt alternativ eller supplement, der netop får deltagerne til at huske de gode pointer. I kan bruge en visuel præsentation, hvis I skal formidle fx.

 

  • et forskningsprojekt

  • en strategiplan

  • en udviklings- eller forandringsproces

  • sælge en idé

  • forklare et vigtigt budskab

  • formidle en workshop trin for trin

 

En visuel præsentation er en tegning, der kombinerer ord og billede i en struktur, der underbygger jeres budskab. Den kan laves i stort og lille format, analogt eller digitalt.

 

STYRK JERES KOMMUNIKATION

Alle vigtige informationer er formidlet i tegningen. Tegningen giver et overblik, fordi alt indhold præsenteres i et sammenhængende billede – det gør det lettere for jer at formidle og lettere for beskuerne at forstå og huske.

 

ER DER NOGET, I HAR BRUG FOR AT FORKLARE?

Så lad mig hjælpe jer! I vil opdage, at samarbejdet om at få jeres projekt visualiseret også er en hjælp i forhold til at skabe struktur og udvælge overskrifter og vigtige pointer. Det giver jer en fokuseret forberedelsesproces, som fører til en bedre præstation. Processen gør jer klogere på jeres projekts indhold og retning!

 

Kontakt mig på mail eller ring på tlf.  +45 60462019, hvis I vil høre, hvordan jeg kan hjælpe jer.

 

 

Læs mere »

Præsentation af  forskningsprojektet “The Eatus Project”, tegnet til fondsansøgning for Associate Professor Katrine Strandberg Larsen, Københavns Universitet, Department of Public Health, Section of Epidemiology, 2018. Projektet modtog midler.

Læs mere »

Visuel oversigt over Forskningsprojekt omkring fertilitet, flere samarbejdspartnere, herunder Rigshospitalet og Københavns Universitet, 2018.

Læs mere »

Visuel præsentation af udsagn fra et dialogmøde med gadesælgere i Københavns Kommune i samarbejde med Miljø og Teknik Forvaltningen. Præsenteret for Borgerrepræsentationen.

 

 

untitled_artwork-1

Læs mere »

Ny bibliotekstrategi for Rudersdal Kommunes biblioteker. Børn og læsning er et ud af fem temaer. Udarbejdet i samarbejde med Allerød Bibliotek, 2020.

untitled_artwork-1-kopi-3

Læs mere »

Ny bibliotekstrategi for Rudersdal Kommunes biblioteker. Det 4. Bibliotek er et ud af fem temaer. Udarbejdet i samarbejde med Allerød Bibliotek, 2020.

visuelt_og_inddragende_sundhedsformidling_final

Læs mere »

Forsknings- og aktionslærings projekt for Københavns Universitet, Social Medicin, 2020.

 

 

untitled_artwork-1

Læs mere »

Visuel præsentation, Københavns Universitet, Social medicin, tegnet til Folkemødet 2016. I alt 9 forskeres præsentationer af deres forskningsfelt.

lille_lone

Læs mere »

Visuel præsentation, Københavns Universitet, Social medicin, tegnet til Folkemødet 2016. I alt 9 forskeres præsentationer af deres forskningsfelt.

Læs mere »

Min personlige fortælling om den første uge af Danmarks nedlukning under Covid-19 krisen, 2020.