untitled_artwork-1-kopiKUNDER

WHO, KL, Novo Nordisk, Finansministeriet, SOS Børnebyer, The Royal Danish Embassy Beijing, Andel, Dansk Industri, Region Hovedstaden, Region Sjælland, DSM Nutrional Products, SUND Københavns Universitet, Science Københavns Universitet, Økonomi Københavns Universitet, Geografisk Institut Københavns Universitet, Climate KIC, Teknik og Miljøforvaltningen, Rigshospitalet, Københavns Kommune, Aids Fonden, Dannerstiftelsen,  Gyldendal,  Hans Reitzel Forlag, Rådet for Socialt Udsatte, Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, Seas-nve, Dansk Socialrådgiverforening, CBS, DSV, Rigspolitiets Kriminaltekniske Afdeling, Faxe Kommune, Roskilde Børne- og Ungeafdeling, Old Friends Industries, Food Work, Frederikshavn Kommune, Stages.cph, Gaarden – Bornholms Madhus,  Navigent, Nørrebro Lokaludvalg, Forældreforeningen Brug Folkeskolen, Skole og Forældre, Nordisk Komite, Grøndalsvængets Skole, Rådmandsgades Skole, Statskundskab KU, Sundhedsvidenskab KU, Center for interkulturel dialog, Vores Kvarter/ Lejerbo, Vestegnens Sprog og Kompetencecenter, Facilitatorfabrikken, UCC, Det kriminalpræventive råd, Kommunikation og sprog, Hans Reitzels Forlag, Tietgen Bussiness School, Væksthuset i Solrød, Alternativet, Clavis Sprog og Kompetence, Kuben Management, Efterskoleforeningen, Skat, Koncernservice Københavns Kommune, Røde Kors, Frederikshavns Produktionsskole,  Børne- og ungdomsforvaltningen Københavns Kommune, Closing Gaps, Uzma.dk, Bavnehøj Skole, Fællesskab i Vangkvarteret – Lejrbo, Børnehaverne Himmelbuen, Ørnen m.fl., Sundhedshus Nørrebro, Silkeborg Bibliotek, Fællesskaberne i Sydhavnen og Sjælør, Åbent Dagtilbud v/ Københavns Kommune, AMK Københavns Kommune, Tårnby                                                                                 Kommune, Hedensted Kommune, Halsnæs Kommune, Næstved Kommune, FGU Bornholm, Destination, Bornholm, DTU,                                                                                 Ankestyrelsen m.fl.

 

SAGT OM TANKE-STREGER

“I had the pleasure of working with Mette Jeppesen for an event to celebrate and encourage youth engagement on the topic of immunization at the World Health Organizations’s Regional Office for Europe. Mette was wonderful from the start and had a knack for being able to communicate through her work both abstract and literal content simultaneously. Aside from the fact that the drawings she created before and during our event were absolutely beatiful, they will also stand as a permanent reminder of what we have accomplished and what is yet to be achieved. It’s hard to describe how much this kind of art can imbue an unexpected, special sense of purpose and even love into events, which take so. much time and effort to pull off. I now consider illustrations like Mette’s indispensable.”
Heather Saul, Communications, WHO Europe

 

“Reformkommissionen har været yderst tilfreds med Mette Jeppesens arbejdsindsats og kreativitet i forbindelse med tegningerne til kommissionens publikationer. Mette har været særdeles fleksibel og nem at arbejde sammen med, og hun har en ekstraordinær evne til at omsætte fakta til levende illustrationer. Tegningerne har haft en positiv indflydelse på kommisionens publikationer ved at formidle budskaber langt mere intuitivt end ord. Som formand for Reformkommissionen kan jeg på det varmeste anbefale Mette.”
Nina Smith, formand for Reformkommissionen

 

“Mette Jeppesen har leveret et virkeligt godt produkt i en forbilledlig samarbejdsproces. I publikationen ”KL i fem årtier”har Mette med stor kreativitet og håndværksmæssig præcision tegnet et lille stykke danmarkshistorie. Komplicerede historiske forløb er illustreret enkelt og skarpt, så tekstens budskab springer læseren i møde gennem Mettes tegninger. Samarbejdet om publikationen har også været en fornøjelse. Det gælder i den kreative proces, hvor vi som opdragsgiver havde vagt formulerede forestillinger om det endelige produkt. Mette har her evnen til at afkode og oversætte vore forventninger til konkrete og præcise løsninger. Det gælder også i den tekniske samarbejdsproces,  der var præget af Mettes store faglige professionalisme. Fleksibilitet, hurtighed og fagligt engagement er Mettes bidrag til samarbejdet, som vi glæder os til at gentage.”  Solvejg Schultz Jakobsen, vicedirektør, KL

 

“Jeg vil på vegne af Health teamet på The Royal Danish Embassy, Beijing gerne takke dig for et solidt og utroligt professionelt stykke arbejde under vores to dages intense møder. Vores gæstetalere var meget imponeret, vores deltagende virksomheder har ligeledes rost dine mødenotater til skyerne. De varmeste anbefalinger til Mette Jeppesen og Tanke-streg.dk”
Kristian Teglkamp, Counsellor/ Head of Health and Life Science at The Royal Danish Embassy, Beijing, China. Om visuelt referat til to-dages seminar om det kinesiske sundhedssystem

 

“During our recent Nordic conference on animal gut health, Mette visualized the speakers’ key messages very professionally and with an ironic angle – even though all topics were quite scientific!! The process was followed with great interest bringing a lot of interaction between audience and organizers. This was our first experience with Tanke-streger but definitely not the last….”
Lisbeth Falk, Sub-regional marketing communication manager ANH, DSM Nutritional Products

 

“Mette har en eminent evne til hurtigt at visualisere et videnskabeligt forløb og de hertil hørende komplekse processer. Med hendes hjælp fik vi visualiseret et stort videnskabeligt projekt på 1 side. Vi kan nu have denne side med enten fysisk eller digitalt når vi skal formidle vores projektet.”
Henriette Svarre Nielsen, MD, DMSc, Consultant Fertility Clinic and Head of Danish Recurrent Pregnancy Loss Unit, Associate Professor CAMES, Rigshospitalet 

 

“Det er nogle fantastisk gode film!  Skøn deltaje, at hånd har sortlakerede negle. :-) Og så er det hele altså meget lækkert lavet og med omhu for detaljer og mange konkrete småting, fx.navne på cafeer osv.”
Thomas Thurah, journalist og forfatter. Om fire film om 80’er litteraturen til Gyldendals Fagportaler. Udarbejdet sammen med BLIK

 

”Jeg har arbejdet sammen med Mette om flere grafiske videoproduktioner til undervisningsportaler ved Gyldendal Uddannelse. Samarbejdet med Mette præges af synergi og stærke visioner for det endelige produkt. I alle tilfælde har de endelige film en smuk, grafisk flade, der bidrager til at gøre videoproduktionen både rørende og lærerig. Denne kombination af æstetiske og faktuelle snitflader rummer et kæmpe læringspotentiale over for  vores målgruppe, herunder især de yngste elever i folkeskolen.”
Christian Hall, redaktør for kulturfag, Gyldendal. Tegnefilm om Noa, Abraham, Moses og Jesus til Gyldendals Fagportaler

 

“Vi anvendte Mette i forbindelse med et kick off seminar på et strategisk udviklingsprojekt, hvor Mette visualiserede projektgruppens arbejde på en stor tegning. Tegningen gjorde en væsentlig forskel i arbejdet med at inddrage resten af medarbejdergruppen og afmystificere et projekt, som  kan virke fjernt fra den enkelte medarbejders dagligdag. Den blev hængt op på et ‘trafikeret’ sted på arbejdspladsen og  blev bemandet med en projektgruppedeltager i en time om dagen i en periode. På denne måde fik medarbejderne forklaret projektet og gik i dialog med en projektgruppedeltager eller en kollega. Det gav os nogle fine diskussioner og en masse spændende input til vores fremadrettede proces. Vigtigst af alt er dog, at det gav en rigtig god mulighed for, at få synliggjort og for at få italesat projektet i hele medarbejdergruppen.”
Linda Herskov, projektleder, Nationalt Kriminalteknisk Center, Forskning og Udvikling, Rigspolitiet

 

“Mette Jeppesen er uden sammenligning en af de allerbedste inden for grafisk facilitering. Hun har en ekstraordinær god streg og er meget dygtig til både at coache og få illustreret de vigtigste pointer i processerne, så det giver mening og skaber retning for medarbejdere o.a. Old Friends Industries har både brugt hende i idéudviklingsprocesser og som illustrator for strategier. Og vi bruger hende igen – og igen!”
Jens Larsen, Leder af Old Friends Industries

 

”Vi er et team af  undervisere, der arbejder med voksne.  Vi blev meget hurtigt præsenteret for nogle konkrete værktøjer og kom selv i gang med at tegne. Strukturen var overskuelig og vi kom rundt om mange emner, der alle højnede kvaliteten i de skabeloner og budskaber vi ønskede at sende. Udbyttet var stort og der er allerede nu aftalt, at vi på vores næste planlægningsdag vil bruge strategisk visualisering, således at vi kan udvikle vores egne ”Team V” skabeloner. Kvalitetsstemplet var, at også Søren, der startede dagen med at sige, at han absolut ikke kan tegne, nu mener at det kan han! Tak for et godt og inspirerende kursus.
Morten Møller, handelslærer, Tietgen Bussiness School, Odense