IMG_3067

 

GOD FACILITERING BRINGER JER FREMAD

Jeg designer, faciliterer og visualiserer processer sammen med jer. Det kan være facilitering af et idéudviklingsseminar, et strategiseminar, en brugerrejse, en visionsdag for teamet,  eller andre typer møder, seminarer, workshops eller samskabelsesprocesser. Jeg sørger for, at målet nåes, at tiden udnyttes effektivt og alle føler sig inddraget og involveret i processen og er motiverede for at bringe jeres projekt videre. God facilitering skaber tryghed og medejerskab. Det visuelle skaber overskuelighed og engagement – og gør det hele lidt sjovere!

 

KULTURUDVIKLENDE FACILITERING

Gennem mit tidligere arbejde som projektleder i Brug Folkeskolen på Nørrebro i København har jeg faciliteret et hav af processer omkring netværksdannelse, forældresamarbejde, politiske møder, dialogmøder mm. Mit mål er at etablere et afslappet men koncentreret arbejdsrum.

Jeg har stor erfaring med kulturmøder og kulturforskelle. Jeg er dygtig til at skabe rum, hvor hierarkier opløses og hvor dialogen sætter nye og mere inkluderende dagsordner og hvor de gode løsninger findes i fællesskab.

 

NÅR DU SELV VIL FACILITERE

Hvis du selv ønsker at facilitere et møde eller en workshop tilbyder jeg konsultation, så du finder de rigtige metoder til dagen og jeg udarbejder visuelle skabeloner målrettet dit behov. Gode skabeloner er et stærkt styringsinstrument i en proces og gør det lettere for dig at være tilstede i selve processen, fordi rammen og strukturen er tydelig for deltagerne.

 

UDVALGTE EKSEMPLER PÅ PROCESSER

VORES VÆRDIER – CLAVIS – SPROG OG KOMPETENCE, 2015
CLAVIS er Roskildes sprogcenter for indvandrere og flygtning. Ungeteamet har været inde i en voldsom ekspansion pga. et øget antal unge flygtninge og der er ansat mange nye lærere. Derfor var derfor behov for at identificere de vigtigste værdier i samarbejde og undervisning for et team i udvikling.

 

FREMTIDSSEMINAR FOR ET NYVALGT NØRREBRO LOKALUDVALG, 2014
En intensiv dag, hvor det nye udvalg på 23  medlemmer skulle lære hinanden og kende og der skulle tages de første spadestik til udvalgets arbejde over de næste fire år.

 

UDVIKLING AF FÆLLES VOKABULAR OM FORÆLDRESAMARBEJDE FOR NORDISK KOMITE, HELSINKI, 2014
Jeg deltog i Nordisk Komités todages konference om forældresamarbejde. Nordisk Komite er fællesorganisationen for de nordiske forældreforeninger fra Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island. Jeg stod for et indspark om det gode forældresamarbejde, et crashkursus i grafisk facilitering, så deltagerne selv kunne tegne til deres værdioplæg, og tilrettelagde en cafédialog, hvor deltagerne fandt frem til de vigtigste ord i forældresamarbejdet, som de ville bringe videre.
Desuden lavede jeg et visuelt referat over indholdet på de to spændende dage.